Barion Pixel

Továbbiak...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SWOT elemzés – a leggyakrabban használt marketing elemzési eszköz

A SWOT elemzés vagy SWOT analízis a marketing szakma talán legszélesebb körben használt stratégiai elemzése, amelyet teljes vállalkozásra, üzletágra, termékre, sőt, személyes énmárkára is készíthetünk. Példát éppen ez utóbbira mutatunk.

Először azonban nézzük, mi is az a SWOT!

A SWOT meghatározása

Az egyik legszélesebb körben használt marketing elemzési eszköz a SWOT analízis (SWOT elemzés, sőt, GYELV mátrix néven is ismert), amely mintegy puzzle darabokból segít összeállítani a helyzetelemzést egy-egy vállalkozás marketing stratégiai tervéhez.

A SWOT elemzés segítségével azonosíthatjuk a belső és külső tényezőket, amelyek meghatározzák a fejlődés irányát az adott környezetben. Az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket soroljuk fel röviden táblázatos formában.

A SWOT analízis, SWOT mátrix vagy SWOT elemzés angol szavak rövidítéséből jött létre:

S mint Strenghts – Erősségek

W mint Weaknesses – Gyengeségek

O mint Opportunities – Lehetőségek

T mint Threats – Veszélyek (fenyegetések)

Magyar megfelelője is van: GYELV mátrix – bár látható, hogy itt az első két szó felcserélődik. (Ennek csak akkor van jelentősége, ha a SWOT elemzést mátrixba foglalva írjuk le.)

A SWOT mátrix – a SWOT elemzés dokumentuma

A SWOT elemzés használható termékek, szolgáltatások, vállalkozások, márkák helyzetének elemzésére – többek között énmárka elemzésre is.

Ezt a marketing elemzést akkor végezzük, amikor felállítjuk a vállalkozás marketing munkájának alapját, ami a marketing stratégia. Lényegében ez szolgál kiindulópontként ahhoz, hogy tudjuk, mire kell koncentrálni, mit kell prioritássá tenni és milyen tevékenységekre kell koncentrálni.

Nézzük tehát grafikusan, hogyan is épül fel a SWOT elemzés!

SWOT analízis, SWOT elemzés mátrix
SWOT analízis, SWOT elemzés mátrix

A SWOT elemzés részletesen

1. Strenghts – Erősségek

Ebben a pontban írjuk le azokat a tulajdonságokat, amikben a termék, vállalkozás, márka erős. Célszerű objektíven leírni az erősségeket, a marketing közhelyek mellőzésével. Akkor járunk el a legjobban, ha a felsorolt erősségeink fontosak a célcsoport számára, hiszen mit sem ér egy olyan erősség, ami pl általános a piacon vagy a vevők nem értékelik különösebben. A SWOT elemzés tehát ezen a ponton önmérsékletet és realizmust kíván.

A SWOT mátrixban felsorolt erősségekre építünk a kommunikációban.

2. Weaknesses – Gyengeségek

Az erősségekhez hasonlóan kell számba venni a gyengeségeket is. Az “örök optimisták” nyilván kongó ürességet hagynak ebben a négyzetben, ez azonban tökéletes üzleti rövidlátás: gyengeségeinkkel nem azért kell tisztában lennünk, hogy saját lelkivilágunkat gyötörjük vele, hanem azért, hogy szembe tudjunk nézni velük és javítani tudjunk. Ezáltal máris adott a stratégia egyik pontja…

A gyengeségeket igyekezni kell kijavítani, erősíteni.

3. Opportunities – Lehetőségek

Itt soroljuk el a vállalkozás számára a külső környezetből adódó lehetőségeket, vagyis azokat az irányokat, amelyek felé elmozdulhatunk. Logikusan: az erősségeket is használhatjuk arra, hogy új piaci lehetőségeket használjunk ki.

A lehetőség új üzleti lehetőséget jelent, új piacot, új niche-t, új pozícionálást, új vevőcsoportokat.

4. Threats – Veszélyek / Fenyegetések

A vállalkozást, márkát, terméket a külső környezetből fenyegető jelenségeket, tényeket írjuk itt le. Célszerű itt is minél specifikusabbnak lenni, ugyanis a “válság” vagy a “fizetőképes kereslet hiánya” mindig minden SWOT elemzésbe bekerülhetne, és ha alá is vetnénk magunkat ennek a várakozásnak, akkor soha senki semmit nem vihetne sikerre – pedig ez nyilvánvalóan nem igaz.

A veszélyek azok a pontok, amelyek meghiúsíthatják a bevezetés, piaci szereplés sikerét.

A SWOT mátrix tartalma is üzleti titok

Hasonlóan a marketing stratégiához, a SWOT elemzés tartalma és tanulságai is üzleti titoknak minősülnek, azért, mert gyengeségeinkkel nem kell tisztában lennie minden létező és potenciális versenytársnak, a számunkra jól látható lehetőségre pedig nem kéne, hogy más is ráröppenjen…

Hogyan kell megcsinálni a SWOT elemzést? brainstorming és prioritások

A SWOT elemzés elkészítése első ránézésre nem nehéz, a gyakorlatban azonban megakadhat a vállalkozó. Ennek a megakadásnak az oka elsősorban saját “vaksága”, mert nem ismeri fel a körülményeket, bármennyire is ott vannak a szeme előtt.

brainstorming, mint eszköz

A brainstorming, vagy ötletroham, ötletbörze jó technikai módszer lehet a SWOT felállítására. Ennek lényege, hogy kijelöljük a résztvevők körét, majd megkérjük őket, hogy értékítélet, minősítés nélkül mondjanak el mindent, ami eszükbe jut. Ezt fel kell írni egy táblára vagy nagy lapokra, hogy minden résztvevő lássa, ezáltal nekik is új ötleteik szülessenek.

fontossági sorrend

A következő pont az, amikor közösen meghatározzuk, mely ötletek, vélemények helyesek. A gyakorlatban a SWOT elemzés akkor használható, ha roppant koncentráltan, zanzásítva tartalmazza a szükséges elemeket, lehetőség szerint nem többet, mint 5-öt cellánként.

Miért fontos, hogy csak 5 pont kerüljön a SWOT mátrix egyes celláiba?

Mert tudnunk kell prioritásokat felállítani! A prioritás fogja meghatározni, hogy mihez milyen sorrendben nyúlunk hozzá, és amikor az egyes aktivitásokra fordítunk erőt, erőforrást, akkor ennek megfelelően fogjuk elosztani.

 

A SWOT elemzés személyre: énmárka építés

A SWOT elemzés nemcsak vállalkozásra, de személyre is készülhet! Sőt, minden másra is, amely egy változó környezetben létezik.

Bár több énmárka indulásánál jelen voltam marketingesként, mégis egy olyan énmárka SWOT elemzését próbálom most elkészíteni, amellyel csak egyszerű fogyasztóként találkoztam: ez a Borbás Marcsi-énmárka. Elsősorban a Gasztroangyal téma köré épített (vagy épült) énmárkát vizsgáljuk meg, természetesen annak figyelembevételével, hogy külsősként nem rendelkezem elég információval…

S – Erősségek

 • tudatos építés nélkül felépült énmárka (személyiség erőssége)
 • szakmai gyakorlat
 • évek alatt kiépült tudás (borok, ételek ismerete, tájegységi különlegességek ismerete)
 • “Marcsi a barátnőnk” image (a rajongók részéről tapasztalható vélemények)

W – Gyengeségek

 • elfogyó témák (?)
 • …a további gyengeségeket itt most nem szeretnénk részletezni, az igazságtalan kritika bűnének elkerülése végett:)

O – Lehetőségek

 • a márka kiterjeszthető! (nemcsak könyveket, de más termékeket is be lehet vonni)

T – Veszélyek

 • a bulvármédia támadásai
 • médiapiac átalakulása
 • médiafogyasztási szokások megváltozása
 • fogyasztói szokások megváltozása! (a fiatalabb korosztály nem tud főzni?)

 

 

 

Továbbiak a SWOT-ról:

Hogyan függ össze a SWOT és a marketing stratégia? Elmagyarázzuk:

Marketing tréning – az ötlettől a reklámozásig videótréning

http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_Analysis

https://www.nlcafe.hu/ezvan/20121207/borbas-marcsi-ferje/